Werkwijze

Dirkbruining maakt zijn schilderijen uitsluitend op linnen en katoen.
Hij gebruikt geen pallet, maar zet de olieverf direct vanuit de tube op het doek.
De onderwerpen voor zijn schilderijen zijn uiteenlopend.
Door zijn handschrift en kleurkeuze behoudt hij in zijn werk een persoonlijke sfeer.


De laatste jaren houdt Dirkbruining zich meer bezig met portretten en verwerkt hij modelstudies in zijn schilderijen.
Bij het mengen van kleuren voor de huid en de kleding probeert hij zo veel mogelijk de kleurkracht te behouden.


Voorwaarden voor een goed schilderij zijn voor hem:

  • Helder kleurgebruik zonder harde contrasten.
  • Eenvoud in de voorstelling om de schoonheid van het onderwerp te onderstrepen.
  • Enige vervreemding bij de weergave van de werkelijkheid.
  • Een evenwichtige vlakverdeling.
  • Een eigen handschrift.
  • Het schilderij nodigt uit om met de ogen door de voorstelling te wandelen.


Zijn onderwerpen zijn vaak persoonlijk.
Dirkbruining